Wprowadzenie informacji: 04.03.2020 przez: Administrator BIP
Wytworzenie informacji: 04.03.2020 przez: Agnieszka Wilczak - Górniak
Licznik odwiedzin: 472  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.03.2020 r. docx 23.84 KB Administrator BIP
SIWZ - 04.03.2020 r. pdf 11.04 MB Administrator BIP
Załącznik nr 1A ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat jarosławski docx 13.41 KB Administrator BIP
Załącznik nr 1B ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat przeworski docx 13.21 KB Administrator BIP
Załącznik nr 1C ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat lubaczowski docx 13.44 KB Administrator BIP
Załącznik nr 2 wykaz czynności do wykonania podczas okresowej obsługi technicznej docx 13.80 KB Administrator BIP
Załącznik nr 2A - wykaz wydanych płynów eksploatacyjnych docx 17.94 KB Administrator BIP
Załącznik nr 3A - powiat jarosławski - kosztorys ofertowo - cenowy xlsx 14.33 KB Administrator BIP
Załącznik nr 3B - powiat przeworski - kosztorys ofertowo - cenowy docx 27.01 KB Administrator BIP
Załącznik nr 3C - powiat lubaczowski - kosztorys ofertowo - cenowy xlsx 14.08 KB Administrator BIP
Załącznik nr 4A - Formularz oferty - Jarosław docx 27.01 KB Administrator BIP
Załącznik nr 4B - Formularz oferty - Przeworsk docx 27.28 KB Administrator BIP
Załącznik nr 4C - Formularz oferty - Lubaczów docx 27.11 KB Administrator BIP
Załącznik nr 5 - zlecenie naprawy usługi docx 18.77 KB Administrator BIP
Załącznik nr 6 - wzór umowy docx 30.64 KB Administrator BIP
Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu docx 18.75 KB Administrator BIP
Załącznik nr 8 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania docx 20.72 KB Administrator BIP
Załącznik nr 9 - oświadczenie grupa kapitałowa docx 17.69 KB Administrator BIP
Załącznik nr 10 - Opis bezwzględnie wymaganego potencjału technicznego Wykonawcy docx 17.92 KB Administrator BIP
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wydłużenie terminu składania ofert docx 12.60 KB Administrator BIP
SIWZ - modyfikacja - wydłużenie terminu składania ofert - 13.03.2020 docx 199.70 KB Administrator BIP
Informacja z otwarcia ofert 24.03.2020 pdf 593.04 KB Administrator BIP
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. część 3 i unieważnieniu postępowania część 1 i 2 - 27.03.2020 pdf 665.24 KB Administrator BIP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04.03.2020 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. 04.03.2020 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
04.03.2020 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
13.03.2020 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
24.03.2020 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
27.03.2020 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. 27.03.2020 Administrator BIP