Zakup 5 ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zamówienia w toku