Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty w przetargu na "Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego".

Zamówienia zakończone