Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych. 

Zamówienia do 30 000 tyś. euro - zakończone