Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na najem ambulansów sanitarnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Zamówienia zakończone