Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę odzieży całorocznej dla zespołów wyjazdowych.

Zamówienia w toku

Zakup ambulansów sanitarnych na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Zamówienia zakończone

Zapraszmy do składania ofert.

Zamówienia zakończone

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na dostawę leków różnych.

Zamówienia zakończone