Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzenia do kompresji klatki piersiowej.

Zamówienia do 30 000 tyś. euro - zakończone

Zakup ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Zamówienia zakończone

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych. 

Zamówienia do 30 000 tyś. euro - zakończone

Dostawa 5 ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Zamówienia zakończone

Zapraszamy do składania ofert na dostawę paliw płynnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Zamówienia zakończone

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na najem ambulansów sanitarnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Zamówienia zakończone